CÔNG TY TNHH CASTOR & WHEEL (VIỆT NAM)

Bánh xe điều chỉnh độ cao thấp

Bánh xe Leveling chuyên dùng trong lĩnh vực:

Hệ thống nội thất có tải trọng nặng như: bàn , tủ...

Thiết bị y khoa, Thiết bị thông tin

Trong máy print, máy photocopy

Máy phát điện, máy CNC...

HOẠT ĐỘNG

09