Thông báo nghỉ tết âm lịch 2019

nghỉ tết 2019

 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

 

 THÔNG BÁO

( V/v: Nghỉ tết Âm lịch 2019)

Kính gửi: Quý khách hàng

Hòa với niềm vui chung cả nước Nhân dịp Tết Âm Lịch năm 2019, Công ty Castor & Wheel(Việt Nam) trân trọng thông báo nghỉ Lễ công ty như sau: 

Công ty nghỉ 10 ngày từ ngày 02/ 02/2019 đến ngày 11/02/2019,

Thứ 3 ngày 12/02/2019 công ty làm việc bình thường.

Ban Giám Đốc công ty kích chúc quý khách hàng có những ngày Lễ thật vui và ý nghĩa.

Trân trọng! 

09